Verenigd Zorgcollectief roept nieuw kabinet op om investeringen in preventie en gezondheidswinst lonend en inzichtelijk te maken.

Om de kwaliteit van de zorg in stand te houden en de kostenstijging beheersbaar te houden is preventie en het bevorderen van de gezondheid van verzekerden noodzakelijk. Inhoudelijke zorgcollectiviteiten vormen een effectieve infrastructuur om preventieactiviteiten te ontwikkelen en werknemers te activeren om daaraan deel te nemen.

In een inhoudelijk zorgcollectief maken sociale partners collectieve afspraken met zorgverzekeraars. Deze afspraken zijn belangrijk voor de gezondheid en het inkomen en daarmee de bestaanszekerheid van miljoenen werknemers in Nederland. Maar ook voor de Nederlandse economie: zonder zorgpersoneel en technici staan we stil. In deze sectoren is er sprake van enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Het is daarom van groot belang dat we meer inzetten op gezonde werknemers.

Maak investeren in gezondheidswinst lonend door bijvoorbeeld werkkostenregeling te verruimen.

Het Verenigd Zorgcollectief maakt zich zorgen over de toenemende druk op medewerkers. In vitale sectoren, maar ook elders, loopt de fysieke en mentale belasting van medewerkers op. Door arbeidsmarkttekorten, prestatiedruk of andere oorzaken in werk, persoonlijke of sociale situatie van mensen en de samenleving. Dit heeft directe gevolgen voor hun gezondheid. Om medewerkers gezond aan het werk houden, is het investeren in programma’s en innovaties gericht op gezondheidswinst, preventie, verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. Inhoudelijke zorgcollectiviteiten van werkgevers en werknemers kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Hiervoor is een overheidsbeleid nodig dat ruimte biedt aan inhoudelijke initiatieven en het mogelijk maakt deelname hieraan financieel te belonen. Nu ontbreken hiervoor financiële en fiscale mogelijkheden, terwijl dit nodig is om werkgevers en werknemers te stimuleren om hierin te investeren. Een verruiming van bestaande fiscale regelingen zoals de werkkostenregeling, aanpassing van het verouderde ‘cafetaria’ toetsingskader of fiscale vrijstelling op arbeidsgerelateerde interventies, zouden hiervoor passende oplossingen kunnen zijn.

Lees het gehele paper van het Verenigd Zorgcollectief (pdf)