Wie kan lid worden van het Verenigd Zorgcollectief?

Het lidmaatschap staat uitsluitend open voor inhoudelijke zorgcollectiviteiten. De toetsing voor het lidmaatschap gebeurt objectief aan de hand van de volgende criteria.

  1. Het daadwerkelijk verrichten van inspanningen op zorginhoudelijk terrein;
  2. Bereidheid tot delen van projecten en ervaringen;
  3. Bereidheid om aan te sluiten bij maatschappelijke programma’s;
  4. Het bestaan van een sterke samenhang met de doelgroep die relevante kenmerken voor de zorg moet hebben;
  5. Het verlenen van service op verzekeringsgebied door bijvoorbeeld specifieke behoeften verzekerden te vertalen naar de verzekeraar;
  6. Voor intermediaire zorgcollectiviteiten: het inzetten van eigen communicatiemiddelen.

Download onze folder (pdf)