Het initiatief tot de oprichting van deze branchevereniging is genomen door de volgende inhoudelijke zorgcollectiviteiten. Gezamenlijk representeren deze collectiviteiten tussen de
1,5 en 2 miljoen verzekerden:

 • IZZ
  (ledencollectief voor mensen in de zorgsector)
 • Techniek Nederland Verzekeringen
  (ledencollectief voor de werkenden in de installatiesector en technische detailhandel)
 • WENB
  (ledencollectief voor de werkenden in de energiesector)
 • Bovag/Bovemij 
  (ledencollectief voor de werkenden in de automotive)
 • Mevas
  (ledencollectief voor de werkenden in de kleinmetaal sector)

VZ heeft inmiddels gesprekken gevoerd met onder andere het Ministerie van VWS en de NZa. Beide geven aan positief te zijn over dit initiatief. Ook de zorgverzekeraars gaan graag met VZ in gesprek.