Stel: je werkt in de techniek. Je hebt te maken met arbeidsomstandigheden die veel van je vragen. Veiligheidsissues zijn dagelijkse kost. Dat vraagt iets van je. Je wilt geen roofbouw op jezelf plegen. Dat wil een goede werkgever ook niet. Het gaat erom vitaal te blijven en je energie te behouden.

Dan is het niet zo gek dat je er samen met je werkgever voor zorgt om gezond te blijven. En dat je werkgever, samen met de branche, een zorgverzekering kiest met een pakket dat is toegesneden. Toegesneden op het werk van jou en jouw collega’s, op specifieke werkomstandigheden, op veel voorkomende risico’s in jouw werk en de manieren om die de baas te blijven. Met net zoveel aandacht voor preventie als voor de curatieve zorg. Op die manier blijf jij gezonder en profiteren ook je werkgever en de verzekeraar mee. En dan kan er voor jou best wat van de premie af. Dat zou je dan met recht een goede collectieve regeling kunnen noemen. Met een korting.

Korting op elke hoek van de straat
Maar, wat gebeurt er nu in de publieke opinie? We hebben onszelf wijs gemaakt dat een collectiviteit gelijk staat aan ‘korting’. Op iedere hoek van de straat kun je je aanmelden voor een collectieve regeling met korting. Als je met veel bent kun je immers iets ‘bedingen’. En zo kwam het dat nog maar 30% van de Nederlanders géén korting krijgt. En dat kan natuurlijk niet. We hebben immers een stelsel dat is gebouwd op solidariteit. De politiek greep in en topte de korting af tot 5% max. Zo gleden alle collectiviteiten af naar het verdomhoekje.

Bewezen meerwaarde
Is dat echt de naakte waarheid? Het tegenovergestelde is waar. Een goede zorginhoudelijke collectiviteit kan het verschil maken. Dan begin je niet met korting maar heeft een collectiviteit eerst zijn meerwaarde bewezen. Door zich in te zetten voor de betreffende deelnemers voor wie de preventie en de zorg bedoeld zijn. Door kennis, data en onderzoek in te zetten voor een gezonde werkomgeving. Daar zijn er maar weinig van. Voor deze groepen wordt het nu echter ook lastiger om de huidige groepsstructuur vast te houden doordat de financiële prikkel, de korting, wegvalt. Zonder dat er iets voor terugkomt in beleid, financieel of op andere wijze, als voordeel voor deze groepen die zich sterk maken voor gezondheidswinst.

Samen voor een gezonder Nederland
Een aantal zorginhoudelijke collectiviteiten uit onder andere de zorg, techniek- en energiebranche, heeft zich nu verenigd in het ‘Verenigd Zorgcollectief’. Samen geloven we in solidariteit maar ook in maatwerk voor gezond werken binnen elke branche. Samen het verschil maken voor een gezonder Nederland.