De branchevereniging vervult de volgende functies voor zijn leden:

  1. Het functioneren als spreekbuis voor inhoudelijke collectiviteiten naar beleidsmakers, de ministeries, de verzekeraars e.a.
  2. Het bieden van een gezamenlijk geluid richting verzekeraars door goede en slechte ervaringen met elkaar uit te wisselen en in voorkomende gevallen gezamenlijk op te trekken.
  3. Het aanbieden van een platform waar ervaringen met projecten op het gebied van de gezondheid worden uitgewisseld en die de samenwerking tussen de collectiviteiten bevordert.
  4. Het bevorderen van innovaties door het centraal informeren over trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en zekerheid.
  5. Mogelijk en op termijn het oprichten van een kenniscentrum dat zorginhoudelijke collectiviteiten voedt, ondersteund door een hoogleraar stoel op één der universiteiten.
  6. Het versterken van de regie vanuit de werkgevers en -nemers op de aanzienlijke premieafdrachten aan de verzekeraars en de aanwending van de ontvangen premies.
  7. Het gezamenlijk bevorderen van een klimaat om preventie in gezondheidszorg te realiseren.
  8. Het opereren als ‘sparringpartner’ voor verzekeraars en overheid inzake de vormgeving van maatschappelijk relevante projecten.
  9. Het onderzoeken naar de mogelijkheid om op termijn een samenwerking aan te gaan met de pensioenfondsen en inkomensverzekeraars, die een gedeeld belang hebben bij het realiseren van gezondheidswinst.
  10. En natuurlijk wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen.