De keuze voor een vereniging als rechtsvorm ligt voor de hand vanwege de directe invloed van de leden. Het hoogste orgaan is de ledenraad, waarbij elk lid een stem kan uitbrengen. De ledenvergadering benoemt het bestuur.

Samenstelling van het bestuur per oktober 2019 :

Voorzitter : Hans Kamps

Secretaris : Bianca de Klerk

Penningmeester : Reinier Rutjens

Functie bestuurslid

Functie bestuurslid

Het secretariaat wordt ingevuld vanaf het vestigingsadres van de vereniging in Westbroek.