De keuze voor een vereniging als rechtsvorm ligt voor de hand vanwege de directe invloed van de leden. Het hoogste orgaan is de ledenraad, waarbij elk lid een stem kan uitbrengen. De ledenvergadering benoemt het bestuur.

Voorzitter: vacant

Penningmeester: Reinier Rutjens (WENB)

Bestuurslid: Roland Kip (Stichting IZZ)

Het secretariaat wordt ingevuld vanaf het vestigingsadres van de vereniging in Westbroek.