De keuze voor een vereniging als rechtsvorm ligt voor de hand vanwege de directe invloed van de leden. Het hoogste orgaan is de ledenraad, waarbij elk lid een stem kan uitbrengen. De ledenvergadering benoemt het bestuur.

Voorzitter: vacant
Penningmeester: Reinier Rutjens (WENB)
Bestuurslid: Roland Kip (Stichting IZZ)