Het Verenigd Zorgcollectief staat voor een gezonder werkend Nederland. Om dit te bereiken geloven we in de meerwaarde van zorginhoudelijke collectiviteiten.

Gezondheidswinst
Wij gaan voor – en geven invulling aan – gezondheidswinst. Om dit te realiseren houden we ons bezig met onderlinge kennisdeling en het ontwikkelen van programma’s op het gebied van gezondheid en preventie. Dit zijn programma’s die via een zorginhoudelijke collectiviteit efficiënter en effectiever kunnen worden aangeboden.

Wij zijn ook belangenbehartiger en spreekbuis voor de aangesloten zorginhoudelijke collectiviteiten richting de ministeries, politiek, toezichthouder en zorgverzekeraars. Solidariteit tussen de leden, maar ook tussen bedrijven en verzekerden vormt een belangrijke basis.

Belofte van onze branchevereniging

Het Verenigd Zorgcollectief is een branchevereniging, gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen zorgcollectiviteiten.

Wij bieden onze leden een platform dat gericht is op ondersteuning en kennisuitwisseling bij het bevorderen van het algehele welzijn van hun medewerkers.

Download onze folder (pdf)