Het Verenigd Zorgcollectief staat voor een gezonder werkend Nederland. Om dit te bereiken gelooft het Verenigd Zorgcollectief (VZ) in de meerwaarde van zorginhoudelijke collectiviteiten.

Gezondheidswinst
VZ gaat voor en geeft invulling aan gezondheidswinst. Om deze gezondheidswinst te realiseren houdt het Verenigd Zorgcollectief zich bezig met het onderling delen van kennis en ontwikkelen van programma’s op het gebied van gezondheid en preventie. Programma’s die via een zorginhoudelijke collectiviteit efficiënter en effectiever kunnen worden aangeboden. Daarnaast is VZ belangenbehartiger en spreekbuis voor de aangesloten zorginhoudelijke collectiviteiten richting ministeries, politiek, toezichthouder en zorgverzekeraars. Solidariteit tussen leden maar ook tussen bedrijven en verzekerden is een belangrijke basis.

Belofte branchevereniging

Verenigd Zorgcollectief is dé branchevereniging gericht op het stimuleren van samenwerking tussen zorgcollectiviteiten.

Verenigd Zorgcollectief biedt zijn leden een platform gericht op ondersteuning en kennisuitwisseling bij het bevorderen van het algehele welzijn van hun medewerkers.