Behalve de realisatie van maatschappelijke baten is een ander voordeel van inhoudelijke collectiviteiten, dat zij een groot en actueel databestand van aangesloten leden hebben en daarop voor de verzekeraar en voor de verzekerden belangrijke analyses kunnen uitvoeren.

Deze analyses zijn de basis voor het maatwerk in het zorgaanbod en leveren direct reductie in de schadelast op. Op basis van de analyse van het databestand kan een proeftuin voor experimenten opgezet worden, waarvan de resultaten op termijn aan alle verzekerden ten goede komen. Ook maakt dit databestand innovatieve pilots met verzekeraars mogelijk; ontwikkelingen waar alle betrokken partijen belang bij hebben.