De vereniging is opgericht 3 december 2019 per notariële akte op en statuten kunnen op verzoek worden ingezien.

Belangrijkste element uit de statuten is het doel van de vereniging, verwoord als volgt:

De vereniging heeft als doel programma’s gericht op gezondheidswinst van haar leden te stimuleren, de kennisvergaring en –uitwisseling op het gebied van de zorg tussen haar leden te bevorderen en maatschappelijke baten voor haar leden te realiseren.


Tevens heeft de vereniging tot doel een effectieve communicatie tot stand te brengen tussen haar leden en verzekeraars, gemeenten, ministeries en andere relevante actoren. De activiteiten van de vereniging hebben betrekking op zorg in de breedste zin van zijn betekenis.”