De meerwaarde van een collectief
De ruime meerderheid van collectiviteiten is niet inhoudelijk gedreven, maar wordt elk jaar geactiveerd wanneer de zorgverzekeringscampagnes beginnen: word lid van het collectief en je krijgt korting!

Het gaat om puur financieel gedreven collectiviteiten, want er wordt niet specifiek ingekocht, geen onderzoek gedaan naar gezondheidswinst voor de deelnemers en weinig tot geen arbeidsgerelateerde preventie ingezet. En er worden geen projecten uitgevoerd om de gezondheid te verbeteren.

Een aantal zorginhoudelijke collectiviteiten uit verschillende branches die zich hier wél mee bezighouden hebben de handen ineen geslagen, met als belangrijkste doel: het realiseren van gezondheidswinst voor de aangesloten deelnemers/verzekerden.

Door samen te werken en daadwerkelijk te komen met inhoudelijke gezondheidsprogramma’s wordt invulling gegeven aan de behoefte om gezondheidswinst te realiseren voor verzekerden.

Het Verenigd Zorgcollectief (VZ) zet de toon in de discussie over collectiviteiten. Er is een wildgroei aan collectiviteiten, met onduidelijke kortingen. VZ vindt, net als de minister, dat dit zeker moet veranderen. Maar dan moet wél het kaf van het koren worden gescheiden: enerzijds de zorginhoudelijke collectiviteiten die zich hard maken voor gezondheidswinst en veel doen aan preventie, onderzoek en gezondheidsprogramma’s, anderzijds de financieel gedreven collectiviteiten, die puur gaan voor de korting en nagenoeg geen zorginhou­delijke voordelen bieden.