De premiekorting op collectieve zorgverzekeringen staat ter discussie. Er wordt gesproken over wildgroei van collectiviteiten en over kruissubsidie van de niet-collectief verzekerden naar de collectief verzekerden.
De toegevoegde waarde van collectiviteiten wordt betwijfeld. Terecht of niet?

En kan het tij nog worden gekeerd? De minister spreekt over een laatste kans voor de verzekeraars om hun toegevoegde waarde te bewijzen.
Opmerkelijk omdat de collectiviteiten zelf niet gehoord worden.