Op korte termijn zal Verenigd Zorgcollectief zich inspannen om de collectieve premiekorting geheel of gedeeltelijk te behouden. De minister spreekt over een laatste kans voor de verzekeraars om hun toegevoegde waarde te bewijzen.

Die uitnodiging neemt Verenigd Zorgcollectief graag van de verzekeraars over door ervaringen met gezondheidsprogramma’s te inventariseren, en bewijslast van de effecten te verzamelen.